Metabolismus železa v lidském těle

28. června 2021

Železo je základním prvkem pro všechny živé organismy a je důležité při mnoha reakcích v lidském těle. Jaké jsou jeho konkrétní funkce? Na co ho naše tělo potřebuje a odkud jej získává?

Železo je velmi důležitým prvkem v lidském těle, zastává spoustu nezbytných funkcí, od transportu kyslíku v červených krvinkách do tkání až po jeho důležitou funkci v dýchacím řetězci a přenosu elektronů. Zároveň je nežádoucí jeho nadbytek, jelikož železo je velmi reaktivní prvek, který tvoří volné radikály, čímž poškozuje buňky a tkáně lidského těla. Aby se zabránilo tomuto poškození, je v těle železo vázáno na bílkoviny.

Uložení železa v lidském těle

Železo se vyskytuje v několika formách, které plní své funkce.

  • V aktivní formě se jedná zejména o hemoglobin (v krvi) a myoglobin (ve svalech), další aktivní formy železa souvisí s jeho dalšími funkcemi v lidském těle.
  • V zásobní formě je železo uložené jako feritin a hemosiderin.
  • A nakonec ve formě transportní jako transferin.

Metabolismus železa

Železo přijímáme v potravě (ve formě Fe2+ nebo Fe3+). Vstřebává se v tenkém střevě ve formě Fe2+. Z množství přijatého železa ve smíšené potravě se vstřebá jen asi 15–35 % a ještě méně je tomu z čistě rostlinné stravy. Po vstřebání do střevních buněk se železo dostává do krve, kde se naváže na transferin a v této formě se transportuje.

Regulace vstřebávání probíhá na úrovni střevních buněk a závisí na množství železa v organismu. Jedním z regulačních hormonů je hepcidin, jehož funkce spočívá ve snižování množství vstřebaného železa. Tento hormon se tvoří v játrech a jeho zvýšená produkce probíhá zejména při zánětech. Nedostatečné množství železa proto můžeme pozorovat například u pacientů s chronickými záněty.

Dále je železo zachyceno buňkami cílových orgánů nebo se nachází v červených krvinkách, kde je zabudováno do hemu (nebílkovinná složka hemoglobinu), který přenáší kyslík (zde již ve formě Fe3+), nebo je uloženo jako zásobní forma feritin v ostatních buňkách.

Při odumření buněk se železo v organismu recykluje. Ke ztrátám z organismu dochází při pocení, odchodem stolice, ale i odlupováním buněk z povrchu těla. Může k němu docházet zejména při ztrátách krve, ať už se jedná o poranění, nebo o menstruační krvácení. Ztráta železa menstruací je nejčastější příčinou sníženého množství železa u žen. Další takovou situací je těhotenství, kdy dochází ke zvětšení objemu krve, což má za následek relativní snížení množství železa.

Potřeba železa během života

Množství železa v těle je asi 2–4 g, každý den se ztrácí u mužů 1 mg a u žen 2 mg, které je potřeba doplňovat.
U novorozenců a batolat je množství železa velmi malé a jeho příjem v prvních měsících pokryje množství v mateřském mléce. V pěti až šesti měsících potřeba železa stoupá a do šesti let věku stoupne až na dvojnásobek. Požadavky na dostatek železa jsou vysoké zejména v době růstu a dospívání.

Existují také rozdíly mezi muži a ženami. Muži mají ve svém těle větší množství tohoto prvku, zejména kvůli větší svalové hmotě. Navíc jak již bylo řečeno, u žen dochází k poklesu jeho zásoby během menstruace a také během těhotenství.

Zdroj železa

Železo se vyskytuje v potravě ve dvou formách. První z nich je obsažena v mase a rybách a je lépe vstřebatelná, druhou formu lze nalézt v luštěninách, obilovinách, v ovoci a zelenině. Vstřebávání je zde horší a je ovlivňováno dalším složením potravy.

Množství potřebného železa lze doplnit také formou doplňků stravy. Například doplněk stravy Sideral® Folic obsahuje jak železo, tak i vitaminy, tělu prospěšné látky, vhodné zejména pro ženy. Součástí produktu Sideral® Forte je kromě železa také vitamin C.

(ver)

Zdroje:

Human iron metabolism. In Wikipedia [online][cit. 10. 5. 2021]: https://en.wikipedia.org/wiki/Human_iron_metabolism

Metabolismus železa. In WikiSkripta [online][cit. 10. 5. 2021]: https://www.wikiskripta.eu/w/%C5%BDelezo

Review on iron and its importance for human health. In Journal of Research in Medical Sciences [online][cit. 10. 5. 2021]: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3999603/