Železo a pooperační krvácení

14. srpna 2021

Množství ztracené krve se liší dle typu operace, závisí ale i na vzniklých komplikacích a dalších komorbiditách pacienta. Jaké mohou být ztráty krve u operace a jak se tyto ztráty nahrazují, si můžete přečíst v tomto článku.

Ztráta krve během operace

Perioperační krvácení neboli krvácení během operace je běžným jevem při proniknutí přes kožní bariéru, při kterém dochází také k porušení drobných cév a kapilár. Síla krvácení závisí na mnoha faktorech, jako jsou:

  • velikost řezné rány,
  • typ operace,
  • místo řezu,
  • onemocnění krve (hemofilie – genetická porucha srážlivosti, snížení počtu krevních destiček),
  • komplikace během operace,
  • další onemocnění pacienta.

Během menstruačního krvácení ztratí žena asi 40–60 ml krve. Během běžné operace slepého střeva dochází ke ztrátě až cca 250 ml krve, u totální endoprotézy kyčelního kloubu to může i více než 2 000 ml krve. Během vaginálního porodu bývají ztráty zhruba do 500 ml, při porodu císařským řezem asi 1000 ml.

Ztráta krve je spojena i s traumaty, kdy i zlomenina stehenní kosti může vést ke ztrátě 500–1 500 ml krve, velká traumata mohou být spojena se ztrátou až 8 litrů krve (při celkovém objemu krve v těle člověka přibližně 5 litrů je tedy jasné, že dojde k úplné náhradě cizí krví pomocí krevních transfuzí).

Kolik krve během operace můžeme ztratit?

Zjištění množství ztraceného objemu krve je obtížné, v současné době se jako tzv. zlatý standard využívá odhad ztráty krve, při kterém se hodnotí množství krve odsáté z operační rány, typ operace, operační postup a množství použitých roušek. Ve studii ze Španělska z roku 2008 se lékaři snažili najít přesnější způsob, a to pomocí hodnoty úbytku laboratorně měřeného hemoglobinu. Snížení hemoglobinu v krvi souvisí s úbytkem červených krvinek.

Možnosti krevních náhrad

V dnešní době se využívají takové operační postupy, aby se co nejvíce zabránilo velkým ztrátám krve. Zajímavá je metoda tzv. rekuperace, při které se odtékající krev odsává a v přístroji zvaném rekuperátor se oddělují zdravé a nepoškozené červené krvinky, které se vrací zpět do těla pacienta.

Pokud dojde k malým krevním ztrátám, nahrazuje se krevní objem pomocí infuzních roztoků (bez červených krvinek). Pokud je krevní ztráta větší, podávají se pacientovi krevní transfuze.

Jak se ztrátou krve bojuje samo tělo

Červené krvinky obsahují hemoglobin, který je schopen na sebe navázat kyslík a přenášet ho krví ke tkáním a orgánům. Součástí hemoglobinu je železo. Během krvácení se z těla ztrácí nejen červené krvinky, ale i další složky krve.

Navíc dochází i ke snížení objemu tekutiny v cévách, tedy ke snížení krevního tlaku. Tyto podněty rozpoznají ledviny, ve kterých se právě díky snížení krevního tlaku a snížení okysličení krve začne tvořit hormon erytropoetin. Erytropoetin působí na kostní dřeň a stimuluje ji k tvorbě nových červených krvinek. Tento proces, zvaný erytropoéza, vede ke zvýšení hladin hemoglobinu, což následně způsobí vzestup kyslíku v krvi. Pro tvorbu funkčního hemoglobinu je základním prvkem právě železo. Vitamín B12 a kyselina listová se účastní procesu syntézy DNA, důležitého pro dělení buněk během erytropoézy.

Za jak dlouho se krevní ztráta doplní

Ve studii z roku 2005 lékaři sledovali pacienty 7., 28. a 56. den po operaci. Zvýšená erytropoéza byla patrná u všech pacientů již 7. den po operaci.

Závěr této studie tedy je, že náhrada krve po pooperačním krvácení je dokončena již kolem 7. až 28. dne. U některých lidí ale nemusí být doplněný objem červené krevní masy ani 56. den.

Role dalších složek pro tvorbu červených krvinek

Železo, vitamín B12 a kyselina listová jsou látky účastnící se tvorby červených krvinek. Jejich dostatek je proto důležitý pro nahrazování pooperačních ztrát. Vitamín B12 je ve vysokém množství obsažen v rybách, drůbežím mase, játrech, vejcích a mléčných výrobcích.

Kyselina listová neboli folát je obsažena zejména v zelené zelenině, jako je špenát nebo chřest, ale také v čočce.

Železo je velmi důležitým prvkem pro tvorbu červených krvinek. Vysoký obsah železa je zejména v mase, ovesných vločkách, luštěninách nebo ve špenátu. Pokud pro vás není tato forma příjmu železa vhodná, můžete využít také doplňky stravy obsahující železo, vhodný je například Sideral® Forte a Sideral® Folic.

(ver)

 

Zdroje:

NALL Rachel. How Much Blood Is in Your Body and How Much You Can Lose. In: Healthline [online][cit. 30. 7. 2021]. Dostupné z https://www.healthline.com/health/how-much-blood-in-human-body.

BASORA Misericordia et al. Descriptive study of perioperative transfusion practices in Spanish hospitals. In: ResearchGate [online][cit. 30. 7. 2021]. Dostupné z https://www.researchgate.net/publication/229685788_Descriptive_study_of_perioperative_transfusion_practices_in_Spanish_hospitals.

ZAGORACA Slavisa et al. Case of acute bilateral femur fracture with vascular injury. In: ScienceDirect [online][cit. 30. 7. 2021]. Dostupné z https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221618915000931.

JARAMILLO Sebastian et al. Perioperative blood loss: estimation of blood volume loss or haemoglobin mass loss? In: Blood transfusion [online][cit. 30. 7. 2021]. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7053522/.

WALLIS J. P. et al. Recovery from post-operative anaemia. In: Transfus Med. [online][cit. 30. 7. 2021]. Dostupné z https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16202056/.

LOŠŤÁK J. a kol. Analýza krevních ztrát po primární TEP kyčle a kolena. In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. [online][cit. 30. 7. 2021]. Dostupné z http://www.achot.cz/dwnld/achot_2013_3_219_225.pdf.

LIGHTS Verneda: What You Need to Know About Anemia. In: Healthline. [online][cit. 30. 7 .2021]. Dostupné z https://www.healthline.com/health/anemia.

Erythropoeisis. In: Teach me Physiology. [online][cit. 30. 7. 2021]. Dostupné z https://teachmephysiology.com/immune-system/haematology/erythropoeisis/.

Normal Erythropoiesis. In: LearnHaem. [online][cit. 30. 7. 2021]. Dostupné z https://www.learnhaem.com/courses/anaemia/lessons/normal-haematopoiesis/topic/normal-erythropoiesis/.

Sideral® produkty. In: Sideral®. [online][cit. 30. 7. 2021]. Dostupné z https://www.sideral.cz.