Víte, jaká je zásadní funkce železa v těle?

30. května 2021

Lidské tělo potřebuje železo k výrobě hemoglobinu, bílkoviny v červených krvinkách, která umožňuje přenášet kyslík po těle. Pokud nemá náš organismus dostatek hemoglobinu, tkáním a svalům chybí kyslík, aby mohly efektivně fungovat. Proč je právě železo nezastupitelné?

Železo je základním prvkem pro tvorbu krve. Asi 70 % železa v těle se nachází v červeném krevním barvivu zvaném hemoglobin, které je součástí červených krvinek. Ve svalových buňkách se tento prvek nachází v myoglobinu, což je bílkovina příbuzná hemoglobinu. Hemoglobin je nezbytný pro přenos kyslíku v krvi z plic do tkání celého těla. Myoglobin ve svalových buňkách přijímá, ukládá a uvolňuje kyslík.

Asi 6 % železa v těle je složkou některých bílkovin, které jsou nezbytné pro dýchání a energetický metabolismus. Tento prvek je také důležitý pro funkci enzymů, které se podílejí na tvorbě některých neurotransmiterů (chemické látky, které slouží k přenosu nervových vzruchů). Železo je také prvek, který hraje roli v zabezpečení správné funkce imunitního systému.

Asi 25 % železa v těle je uloženo v bílkovině feritinu, který se nachází v buňkách a jeho malá část cirkuluje i v krvi. Průměrný dospělý muž má asi 1 000 mg zásobního železa (zásoby přibližně na tři roky), zatímco ženy mají v průměru jen asi 300 mg (zásoby přibližně na šest měsíců). Když je příjem železa dlouhodobě nízký, zásoby se mohou vyčerpat.

Transport kyslíku – bez železa nemyslitelný

Dospělý člověk v klidu spotřebuje přibližně 250 ml čistého kyslíku za minutu. Kyslík se používá k zajištění energie (v rámci energetického metabolismu) pro všechny tkáně a orgány těla, a to nejen při výkonu, ale i v klidu. Potřeba kyslíku v těle se dramaticky zvyšuje během cvičení a při jiných namáhavých činnostech. Kyslík je přenášen v krvi z plic do tkání, kde je spotřebováván. Avšak pouze asi 1,5 % kyslíku transportovaného v krvi se rozpustí přímo v krevní plazmě. Zásobení tkání, které vyžadují nejvíce kyslíku, vyžaduje důmyslnější mechanismus než pouhé rozpuštění plynu v krvi. A to je právě možné díky hemoglobinu.

Hemoglobin se u dospělého člověka skládá ze čtyř podjednotek, přičemž každá podjednotka je tvořena globinem (bílkovinná část) a hemem (nebílkovinná část). Právě železo je ústředním atomem hemové skupiny, na niž se váže molekulární kyslík v plicích a přenáší jej do všech ostatních tkání v těle, které jej k výkonu svých činností potřebují. Bez železa v hemové skupině by neexistovalo místo, na které by se kyslík mohl vázat, a tedy by se k buňkám nedostával, což by znamenalo jejich smrt. Hemovou skupinu (a tedy i železo) obsahuje také již výše uvedený myoglobin, který odebírá kyslík z hemoglobinu a vytváří jeho malou zásobu ve svalových buňkách.

Jak si zabezpečit dostatečný příjem železa?

Železo musíme získávat ze stravy. Pouze asi 10 až 30 % železa, které konzumujeme, je absorbováno a využito v těle. Mezi potraviny bohaté na železo patří maso (i vnitřnosti – játra), luštěniny (čočka), hořká čokoláda, zelenina (např. brokolice, červená řepa) nebo dnes tolik populární zelené potraviny (zelený ječmen apod.). Železo z rostlinné stravy je však hůře vstřebatelné než to z živočišných zdrojů, proto bývají vegetariáni častěji ohroženi jeho nedostatkem.

Někteří lidé mohou být v určitých fázích života více náchylní k tomu, že jim strava nepokryje dostatek železa. Jde mj. o sportovce, lidé po operacích, vegetariány nebo vegany, těhotné ženy či ženy, které mívají silné menstruační krvácení. Denní potřeby železa je pak možné dosáhnout užíváním produktů s obsahem tohoto prvku, jako jsou například doplňky stravy Sideral® Forte a Sideral® Folic. Oba obsahují navíc vitamin C, Sideral® Folic také kyselinu listovou. Oba zmíněné produkty jsou dobře stravitelné a šetrné ke gastrointestinálnímu traktu.

(hah)

Zdroje:

WATSON, Stephanie. What You Need to Know About Iron Supplements. In: WebMD [online][cit. 15. 4. 2021].
Dostupné z https://www.webmd.com/vitamins-and-supplements/features/iron-supplements.

Hemoglobin and Functions of Iron. In: UCSF Health [online][cit. 15. 4. 2021].
Dostupné z https://www.ucsfhealth.org/education/hemoglobin-and-functions-of-iron.

Low iron (iron deficiency). In: Health Navigator [online][cit. 15. 4. 2021].
Dostupné z https://www.healthnavigator.org.nz/health-a-z/i/iron-deficiency/.

WARE, Megan. Everything you need to know about iron. In: MedicalNewsToday [online][cit. 15. 4. 2021].
Dostupné z https://www.medicalnewstoday.com/articles/287228#recommended-intake.

The Crucial Role of Iron in the Body. In: Washington University in St. Louis [online][cit. 15. 4. 2021].
Dostupné z http://www.chemistry.wustl.edu/~edudev/LabTutorials/CourseTutorials/Tutorials/Ferritin/IronBody.htm.